Jedinstvena prilika da selektoru Mehmedu Baždareviću ili nekome od naših reprezentativaca uputite javnu pohvalu, kritiku ili sugestiju.