Pod predsjedavanjem predsjednika Elvedina Begića danas je u Sarajevu  održana 4. sjednica Izvršnog odbora NS/FS BiH. Na sjednici je bilo prisutno 13. članova Izvršnog odbora, kao i počasni predsjednik Ivan Osim i član Odbora za posredovanje i savjetovanje Sead Kajtaz.

Nakon diskusija jednoglasno su usvojeni:

 1. Zapisnik i informacija o realizaciji zaključaka sa 3. redovne sjednice Izvršnog odbora, održane 24. 02. 2017. godine,
 2. Informacija o aktivnostima iz usvojenog Operativnog plana;
 3. Prijedlog Pravilnika o radu i radnim odnosima NS/FS BiH,
 4. Prijedlog Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji NS/FS BiH,
 5. Informacija o aktivnostima reprezentativnih selekcija i analiza rada selekcija  u proteklom periodu. Zaključeno je  da, među selekcijama koje su imale zvanična takmičenja,   selekcija U-21  i ženska U-19 nisu ispunili očekivanja, te je utvrđena obaveza entitetskih saveza da do naredne sjednice  Izvršnog odbora (10. marta 2017.) dostave  prijedloge kandidata za popunu ovih selekcija;
 6. Prijedlozi odluka i pravilnika:
  1. Prijedlog odluke o naknadama za članove Izvršnog odbora i odbora za posredovanje i savjetovanje,
  2. Prijedlog Pravilnika o korištenju službenih mobilnih telefona,
  3. Prijedlog Pravilnika o korištenju službenih vozila,
  4. Prijedlog Pravilnika o službenim putovanjima i dnevnicama za članove organa i tijela,
  5. Prijedlog Pravilnika o organizaciji putovanja na utakmice reprezentativnih selekcija u inostranstvu;
 7. Informacija o finansijskoj situaciji u NS/FS BiH;
 8. Prijedlozi za zaključivanje sponzorskih i partnerskih ugovora;
 9. Na sjednici je usvojen i prijedlog cijena ulaznica koje će važiti samo za predstojeću kvalifikacionu utakmicu A selekcije sa Gibraltarom i one će iznositi 25 KM, 15KM i 10KM.

(Reprezentacija.ba)