Povodom press konferencije koju je juče u Sarajevu održao  suspendovani član Odbora za posredovanje i savjetovanje Nogometnog/ Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine Faruk Hadžibegić, NS/FS BiH smatra potrebnim da  informiše bh. javnost o slijedećem:

Nakon nedavnog  istupa u javnosti  Faruka Hadžibegića,  zbog kojeg je Disciplinska komisija NS/FS BiH pokrenula disciplinski postupak i izrekla mjeru suspenzije, isti je na navedenoj press konferenciji iznio niz neistina, insinuacija i paušalnih ocjena  na račun Predsjednika NS/FS BiH Elvedina Begića i Saveza kao institucije od javnog interesa, utemeljenih isključivo na ličnom nezadovoljstvu, frustracijama  i animozitetu prema Predsjedniku Begiću.

U obraćanju medijima Hadžibegić nije ponudio nijedan konkretan argument koji bi dokazao njegove eksplicitne tvrdnje, zbog čega se iste apsolutno ne mogu smatrati  osnovanim, validnim i uvjerljivim. Naprotiv !

Imajući u vidu da je posljednji medijski istup svjesno tempiran  samo nekoliko dana prije izborne sjednice Generalne Skupštine NS/FS BiH, što jasno ukazuje na cilj i namjere  medijske kampanje Faruka Hadžibegića, neophodno je  istaći slijedeće činjenice koje se odnose na njegove, javno izrečene navode:

  • Nakon suspenzije NS/FS BiH zbog neusvajanja Statuta,  u aprilu 2011. godine,  FIFA je imenovala  Elvedin Begića za člana Komiteta za normalizaciju, zajedno sa Ivanom Osimom,  Darkom Ljubojevićem, Ivanom Beusom, Draganom Kulinom i Seadom Kajtazom. Istvremeno, za ambasadore NS/FS  BiH imenovani su Duško Bajević, Faruk Hadžbegić i Sergej Barbarez.  Kasnije je uslijedilo i imenovanje Elvedina Begića za potpredsjednika Komiteta za normalizaciju do kraja 2012. godine, kada je izabran za Predsjednika NS/FS BiH  – prvog koji je izabran u skladu sa novim statutarnim odredbama. Sve navedeno je realizovano  apsolutno legalno, prema relevantnim propisima FIFA/UEFA i NS/FS BiH, tako je da potpuno neutemeljena i tendenciozna tvrdnja Faruka Hadžibegića da je Elvedin Begić „nelegalan“ Predsjednik NS/FS BiH.
  • Navodi Faruka Hadžibegića o „diktaturi“ Predsjednika Elvedina Begića nemaju nikakve veze sa stvarnim činjeničnim stanjem i odnosima unutar NS/FS BiH. Predsjednik Begić je redovno uvažavao konstruktivna i korisna mišljenja i prijedloge članova Izvršnog odbora, Odbora za posredovanje i savjetovanje, kao i članova administracije, koji ističu njegovu  korektnost i profesionalnost u implementaciji brojnih aktivnosti i niza projekata,  sa ciljem razvoja i afirmacije Saveza i svakog pojedinca koji lične interese podredi interesima kolektiviteta. Ako je to „diktatura“, onda se postavlja pitanje šta je uistinu demokratija.
  • Predsjednik NS/FS BiH Elvedin Begić je od početka mandata na ovoj funkciji imao korektan i profesionalan odnos sa Predsjednikom Fudbalskog saveza Republike Srpske i članom Izvršnog odbora NS/FS BiH Miletom Kovačevićem, a tako je i sada.  Činjenica da prilikom odlučivanja na sjednicama Izvršnog odbora nije bilo preglasavanja po nacionalnom ili entitetskom šavu, uz sve ostale argumente, potvrđuje da je NS/FS BiH vođen od strane Predsjednika Begića na način koji je doveo do izvrsnih rezultata u  svim aspektima djelovanja Saveza, a u veoma nepovoljnim okolnostima,  što su u više navrata isticali i legitimni predstavnici FIFA i UEFA. To je u isto vrijeme i odgovor na tvrdnje o navodnom „trovanju nacionalizmom“ od strane Predsjednika Begića.
  • Upoređivanje članova Odbora za posredovanje i savjetovanje sa „fikusima“ je neumjesno i takođe neutemeljeno. Predsjednik Odbora za posredovanje i savjetovanje Ivan Osim, kao i članovi Duško Bajević i Sead Kajtaz, dali su puni doprinos u radu Saveza, prisustvujući sjednicama Izvršnog odbora u skladu sa mogućnostima i trenutnim okolnostima. U slučaju odsustva, svi članovi ovog Odbora, pa i Faruk Hadžibegić,  imali su mogućnost da  se putem relevantnih dokumenata upoznaju sa odlukama i zaključcima Izvršnog odbora i nikada nisu iskazali bilo kakvu primjedbu u vezi s tim.  Bez obzira na njegove neredovne dolaske na sjednice Izvršnog odbora, za koje je postojalo razumijevanje, Faruk Hadibegić je uredno primao mjesečnu naknadu, kao i druga primanja utvrđena važećim propisima NS/FS BiH.
  • Navodi vezani za ulogu Predsjednika Elvedina Begića u djelovanju „A“ reprezentacije bili bi smiješni – da nisu žalosni,  a  rezultati ostvareni u posljednje četiri godine najbolje demantuju riječi Faruka Hadžibegića, te zbog toga i ne zaslužuju poseban komentar. Dovoljno je još jednom s ponosom naglasiti da je naša najbolja selekcija 2014. godine prvi put u istoriji učestvovala na Svjetskom prvenstvu i to u Brazilu, te da smo bili veoma blizu i  plasmana medju 16 najboljih reprezentacija na svijetu. Naravno, potrebno je istaknuti i osvajanje „Kirin Kup-a“ u Japanu ove godine, uprkos suprotnim očekivanjima i prognozama skeptika, među kojim je bio i Faruk Hadžibegić. Zbog svega, degutantno je govoriti o „hajkama“ i drugim konstruisanim problemima,  jer su evidentni uspjesi  jedino mjerilo rada, kvaliteta i odnosa u reprezentaciji i Savezu.
  • U tvrdnjama koje se odnose na na status  i suspenziju članova Izvršnog odbora Senada Islama i Ibrahima Adilagića, kao i bivšeg člana Izvršnog odbora Amera Halepa, Faruk Hadžibegić isto tako ne nudi bilo kakve argumente osim proizvoljnih ocjena. U bilo kojoj razvijenoj, demokratskoj državi i nacionalnoj asocijaciji, pa ni u Francuskoj, u kojoj živi i radi Hadžibegić, ne može biti opravdanja i tolerancije za grube i neutemeljene napade na institucije i pojedince koji ih predstavljaju. Ne postoji takva vrsta demokratije u kojoj članovi najviših organa institucije organizovane na državnom nivou žele da ostvaruju samo prava, pa i više od toga,  bez bilo kakvih obaveza i odgovornosti, pa čak ni odgovornosti za javno iznesene insinuacije. Ovdje  treba još samo napomenuti da se kompletan disciplinski postupak protiv naprijed imenovanih, uključujući i Faruka Hadžibegića, vodi od strane nadležne komisije, a u skladu sa odredbama Disciplinskog pravilnika NS/FS BiH.
  • Navodi  Faruka Hadžibegiža vezani za finansijsko poslovanje NS/FS BiH slični su prethodnim, jer se zasnivaju na sumnjama i pretpostavkama. Nije tajna  da su nadležni organi  u prethodnom periodu vršili  odgovarajuće kontrole poslovanja NS/FS BiH za period od 2010. godine,  ali je nepobitna činjenica da nisu utvrđeni elementi bilo čije  krivične odgovornosti. Savez ima apsolutno povjerenje u rad institucija  zaduženih za provedbu zakona i kompletna dokumentacija o poslovanju biće na raspolaganju kao što je to bilo i do sada. Upravo zbog toga, neprihvatljivo  je i zlonamjerno iznošenje u javnosti proizvoljnih  pretpostavki. U tom smislu,  NS/FS BiH preduzima adekvatne mjere kako bi zaštitio dignitet institucije i ugled i integritet rukovodstva na čelu sa Predsjednikom Elvedinom Begićem.

Uz žaljenje što je Faruk Hadžibegić,  nekada iskaknuti igrač i bivši selektor, u svojstvu člana Odbora za posredovanje i savjetovanje NS/FS BiH dao sebi za pravo da za neostvarene ambicije neosnovano  optuži Predsjednika Elvedina Begića, te  da bez argumenata traži odgođanje izbora, Savez nastavlja dalje aktivnosti na pripremi izborne sjednice Generalne Skušpstine, koja  će biti održana u Sarajevu, u četvrtak, 22. 12. 2016. godine.

(Reprezentacija.ba)