KS BiH u petak, 13. oktobra organizuje trenerski seminar u hotelu “Holywood” na Ilidži.

Kao i prethodnih, i ove godine obezbijeđeni su renomirani predavači, koji će bh. trenerima održati zanimljiva predavanja na različite teme.

Seminar je obavezan za sve trenere i uslov je za dobijanje licence.

Raspored i satnica seminara

09.00  Evidencija trenera

09.50  Otvaranje seminara

10.00  Elvir Bijedić – Preventivni sportski trening

11.00  Davorin Nakić – Promjena u pravilima igre

13.00 Ručak

14.30 Mate Brekalo – Volumen opterećena u natjecateljskom periodu

15.45 Jasmin Repeša – Pick&Roll-centralni; Odbrana

18.00 Zatvaranje seminara

(BiH.ba)