Danas je u hotelu na Vlašiću održan sastanak Fudbalskog saveza BiH i predstavnika klubova Premijer lige BiH.

Glavni zaključak mogao bi se svesti da klubovi podržavaju unapređenje uslova utakmica i takmičenja, ali ne podržavaju dalje smanjenje lige, kao ni to da Premijer ligu BiH putem tv. ekrana može pratiti mali broj ljudi u Bosni i Hercegovini.

Nakon iscrpne  i konstruktivne diskusije, zvanično je da:

  • Postoje različiti stavovi klubova po pitanju smanjenju broja klubova u Premijer ligi Bosne i Hercegovine u narednom periodu;
  • Klubovi podržavaju aktivnosti u realizaciji projekata NS/FS BiH u pravcu poboljšanja infrastrukture  na stadionima, posebno na projektu unapređenja rasvjete na stadionima na kojim se igraju utakmice Premijer lige Bosne i Hercegovine;
  • Klubovi daju punu podršku NS/FS BiH u pravcu rješavanja statusnih pitanja klubova i nogometaša/fudbalera;
  • Savez ima punu saglasnost klubova u smislu zaštite i provođenja intergriteta takmičenja;
  • Treba intenzivirati aktivnosti na medijskoj prezentaciji Premijer lige BiH u smislu propagiranja značaja takmičenja, uz posebno pojačan angažman u dostupnosti praćenja lige putem malih ekrana.

Još uvijek je nepoznanica zašto je sastanak održan na Vlašiću pored tri zgrade koje Fudbalski savez Bosne i Hercegovine ima u svom vlasništvu u Sarajevu i Zenici.

(Reprezentacija.ba)